Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

traspas IES

Documents tècnics

Segons assenyalen:"Amb la finalitat d'aconseguir la necessària coordinació entre els col·legis d'educació primaria i els centres d'educació Secundaria de referència, els professors especialistes de Psicologia i pedagogia pertanyents als serveis psicopedagògics escolars o gabinets psicopedagògics escolars autoritzats els Centres d'Educació primària i els departament d'orientació dels centres d'Educació Secundaria celebraran reunions conjuntes al llarg del 2n trimestre del curs a fi de traspassar la informació pertinent relativa als alumnes i les alumnes amb nee que, previsiblement, seran escolaritzats el curs següent en els dits centres". (art. 23 ordre 16 de juliol 2001)


L'S.P.E. proposa documents que faciliten la transmissió d'informació entre les dues etapes.Back to content | Back to main menu