Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

SPE d'Alzira

QUÍ SOM ?

Els Serveis Psicopedagògics Escolars (S.P.E.s) són els equips d'orientació educativa, psicopedagògica i professional dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
Són equips multiprofessionals que estan formats per psicopedagogs/gues, professors/es d'audició i llenguatge i treballadors/es socials que realitzen tasques de suport al sistema educatiu. El seu àmbit d'intervenció són els centres d'educació infantil, primària, educació secundaria i educació especial.

La intervenció en els centres, com a recurs extern, va dirigida fonamentalment al suport als centres, famílies i alumnes, en especial aquells que presenten necessitats específiques de suport educatiu.

El model d'intervenció es planteja amb les següents característiques:

  • Intervenció global integrada en els centres educatius i adaptada a les característiques dels centres i dels alumnes.


  • Intervenció indirecta mitjançant l'assessorament i treball coordinat amb els diferents estaments de la comunitat educativa: equips directius, professorat, pares i mares.


  • Intervenció no sols terapèutica sinó fonamentalment preventiva.


  • Intervenció basada en la coordinació que garantisca l'abordatge global dels problemes en els diferents contextos vitals dels alumnes.


  • És una intervenció planificada a nivell d'equip multiprofessional que intenta establir criteris tècnics d'actuació en tots els centres de la seua zona d'influència.


_____________________________________________________________________________

SPE d'Alzira

Atén els centres de la comarca de la Ribera Alta i Baixa de Xúquer.
Desenvolupa les seues funcions en els Centres públics i concertats d'educació infantil, primària, secundaria i centres d'educació especial.
_____________________________________________________________________________

En l'actualitat està format per 18 professionals:

  • 10 orientadors/es
  • 7 professors/es d'audició i llenguatge.
  • 1 tècnic en treball social.Atenció al públic

______________________________________________________________________________

Pot contactar amb nosaltres en horari de 15 a 17 hores en la Seu, on serà atés pels nostres professionals.Av. Luis Suñer nº 23 entresol
46600 Alzira
Tel: 96.245.80.50 - Fax: 96.245.80.51
Correu: 46402111@edu.gva.es


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu