Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

Procediments

Documents tècnics

Aquesta secció conté informació referida als procediments i documentació necessaris per realitzar diferents processos habituals en la tasca de l'orientador/a escolar.
Totes les guies que es presenten estan elaborades d'acord a la normativa pròpia de la Comunitat Valenciana

GUIES DE PROCEDIMENTS.

Adaptacions

Atenció
especialistes

Avaluació
necessitats

[5] Determinació de la modalitat escolar (informe tècnic)
[6] Determinació de les necessitats de compensació educativa


Pròrrogues
Permanències

[7] Pròrroga de l'escolarització bàsica (compensatòria)
[8] Pròrroga de permanència extraordinària per alumnes amb NEE
[9] Flexibilització de l'escolarització per sobredotació intel·lectual


Sol·licituds

[10] Sol·licitud de material no modulat
[11] Sol·licitud de recursos extraordinaris
[12] Sol·licitud ajudes MEC
[13] Traspàs d'informació per a sol·licitar el grau de discapacitat.

Intercanvi
informació

[14] Traspàs d'informació a IES
[15] Traspàs d'informació


Back to content | Back to main menu