Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content


ELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS (S.P.E.s)

Són els equips d'orientació educativa, psicopedagògica i professional depenents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Junt els Gabinets Psicopedagògics Municipals i altres Serveis d'orientació autoritzats en Centre concertats, constitueixen la xarxa de serveis d'orientació de la Comunitat Valenciana.
___________________________________________________

FUNCIONS

La nostra intervenció està centrada en una serie de processos educatius que resulten bàsics per aconseguir una educació de qualitat.

Tos els processos estan regulats per diferents normes i requereixen l'utilització de documents tècnics concrets. A l'SPE elaborem els documents necessaris per concretar cada procediment i fem un esforç per què els criteris i protocols d'actuació siguen compartits a tot el nostre àmbit d'intervenció.

_________________________________________________________________________________________

Normativa
_______________________________________________________

MATERIALS

El programa GESPES (obligada involució de l'antiga aplicació RECAET) creada per Joan Cortés Giner, ens permet realitzar tasques de gestió de forma eficaç.
Posem a disposició dels professionals les nostres propostes per ser utilitzades i adaptades a les necessitats de cadascú.

Materials i protocols
_______________________________________________________


Internet Web de l'SPE-V6

Necessitats educatives
_______________________________________________________


Av. Luis Suñer23 entresol. Alzira 46600
Tel. 96.245.80.50 Fax: 96.245.80.51Creació: José Valero García Garrido
Manteniment: Joan Cortés Giner

Processos
_________________________________________________________________

______________________________________Back to content | Back to main menu