Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

Funcions

QUÍ SOM ?

Les funcions que assigna la Conselleria d'Educació al serveis Psicopedagògics Escolars són fonamentalment de prevenció, detecció de necessitats, assessorament i avaluació. Les funcions estan regulades normativament en:

______________________________________________________

Decret 131/1994 de 5 de juliol pel qual es regulen els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.


_____________________________________________________________

ORDRE de 10 de març de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sectorFuncions S.P.E. en pdf


Back to content | Back to main menu